Leu

Leul(23 Iulie-22 August) este un semn de foc şi ca atare este impulsiv, arzător şi îndrăzneț. Este şi un semn fix, reprezentând focul cristalizat, asemănător unei bare de metal, încălzită până la alb. Simbolizează spiritul stăpânitor, ambițios și ferm.

Leul este un semn masculin, foarte demn. Stăpâneste inima şi sira spinării.

Persoanele născute în Leu sunt foarte simpatice, călduroase, sincere şi hotărîte. Le plac onorurile, uniformele, autoritatea, situaţiunile înalte ; nu sunt mai puțin active decât cele însemnate de Berbec, însă posedă un sentiment natural al măririi și al înălțării; ele se silesc să stăpânească mai mult prin persuasiune decât printr-o activitate înfrigurată. Ideile lor sunt pecetluite cu o distinsă majestate şi departe de orice meschinărie ori josnicie, noblețea sufletească îi aşează deasupra tuturor micimilor vieţii.

Nimeni nu poate nimeri un duşman mai generos sau un amic mai fidel, decât cel născut în Leu. Furia lui este spontană şi se produce adesea, din cauza naturii impulsive, dar, repede de tot, uită și iartă. Având o fire nobilă, rareori trage vreun folos dintr-o victorie fizică sau morală asupra adversarului.

Leul este singurul semn al Soarelui, care este centrul sistemului nostru, după cum inima este organul care prezidează și regulează circulaţia sângelui.

Leul trebue să se stăpânească spre a nu-şi cheltui imensa lui energie.

Printre acei înrâuriți de acest semn, sunt şi persoane prea mândre sau trufase, ceea ce este foarte uşor de remarcat in horoscopul omului respectiv.

Verbul a voi este principala caracteristică a acestui semn. Din cauza vederilor largi, care caracterizează pe nativii din Leu, aceştia au putinţa ca să-şi desăvârşească cunoştinţele prin două metode:

    a) Se orientează în toate ramurile ştiinţei, având darul de a extrage esenta lucrurilor, de a măsura justele proporții și a prezenta chestiunile sub forma cea mai asimilabilă și sinceră. Munca aceasta este pretioasă, fiindcă îngăduie specialiştilor, care au lucrat in anumite domenii, să ia contact cu subiectul nostru și să fie îndată puşi la curent cu chestiuni noi şi interesante.

   b) Acești nativi pot să reia cu uşurinţă un studiu vechiu sau părăsit şi să-l reactualizeze, punându-l la indemâna tuturora.

Cel născut în Leu are încredere în acei cu care lucrează și niciodată nu cere celor subordonați un lucru a cărui execuțiune ar fi cu neputință. Insuşirea sa de căpetenie este bunătatea. Cel mai mare defect este un spirit absolutist de dominare.

Nativul nu se simte bine într-un rol subaltern, care reprezintă pentru el o adevărată suferinţă.

Părinții cared vor avea de educat copii născuți in semnul Leului, trebuie să-i deprindă să fie cât se poate de modeşti şi să nu-i prea lase să se ocupe cu jocuri de noroc, sau plăceri de tot felul, care ii atrag pe aceşti copii ca un magnet. Iarăși trebue să-i deprindă să puna frâu generozităţii lor, care, cheltuită fără măsură, poate să producă mai târziu, în viață, adevărate catastrofe.


Caracter:

          Nativii Leului sunt foarte energici, aprinşi, dar stăpâni pe ei. Se îndreaptă către ţel, fără ca nimica să-i poată opri, fără a amâna, fără a umbla pe căi lăturalnice, ca și forțele naturii, care-şi croiesc un drum drept.

Sunt fiinţe neînduplecate, sigure de ele înseși, de mijloacele lor și de victoria finală, cu toate piedicile ce li s-ar ivi în cale. Urăsc lingușirile, trec mai departe și urmează calea destinului lor. Oamenii sunt mărinimoşi şi plac prin vitejia lor, simplitatea şi măretia obţinută în succesul ce-l caută; mânia le trece repede, ca o ploaie de vară.

Femeile nu prea au echilibrul sufletesc și simplitatea bărbatilor, curajul este folosit in răzbunări.


Destin:

        Cei născuți în Leu sunt sortiți destinului celui mai strălucit, poate lipsit de substanţă, dar cu siguranță plin de strălucire şi de relief. Ajung la capătul drumului lor, fie primari în satul lor mic, ori stăpânitori ai lumii. Urcușul nu va fi fără piedici, dar acestea vor fi învinse


Boli:

       Din punct de vedere fiziologic, Leul corespunde temperamentului bilioso-nervos. Secrețiile glandulare care interesează pe cei însemnați de Leu, sunt acele produse de lobul anterior al hipofizei și de glanda thyroidă. Thyroida, ca și capsulele supra-renale, stimulează energia, adică o energie continuă. Gândul este iute, execuția grabnică şi sigură, încrederea in sine este mare și adeseori se manifestă prin orgoliu, dar un orgoliu care naşte din conştiinţa valorii proprii. Lobul anterior al hipofizei acordă puterea de organizare, metoda de lucru şi prevederea. De aici, va rezulta, că acei născuți in Leu se simt într'un mod instinctiv făcuți pentru comandă şi că suportă cu greu situaţiunile subalterne. Va rezulta iarăşi, că femeile insemnate de Leu sunt rareori fericite in căsătorie.

Ca predispozitii pentru boli cităm : din cauza încărcărei fiintei nou-născute, cu un maximum de influx electro-magnetic solar, de cele mai adeseori omul va tolera greu ca şi o baterie electrică, această supraîncărcare. După cum în baterie se va uza rezistenta, care suportă numai un anunit nivel de inmagazinaj electric, tot astfel în fiinta umană, inima va avea reacțiunile ei, de cele mai multe ori de ordin nervos: palpitații, tachicardie, sau boală de inimă. De aici, posibilități de anevrism. Mai sunt predispoziții pentru friguri, meningite cerebro-spinale sau ataxie-locomotrice.


Must Do:

           

Zodia ta, zodie masculină prin excelenţă, nu te ajută cu siguranță în plan sentimental. Asta, dacă nu cumva ți-ai dat deja seama că mai bine îi laşi ,,lui” accesele de autoritate şi că, în orice caz, o astfel de atitudine se potriveşte rareori cu imaginea celei pe care, în mod tradițional, ne-am obişnuit s-o numim ,,dulcea jumătate” a bărbatului. Numai ,,el” trebuie să fie cel ,puternic”, aceasta este regula, care acceptă foarte puține excepții, aşa că, să-i lăsăm să creadă că este într-adevăr aşa!

Aşadar, dacă eşti o „leoaică”, nu trebuie să-ți fie rușine să accepți anumite compromisuri cu membrii sexului opus, căci lumea îşi urmează cursul oricum. Dar între timp de ce să nu încercăm să fim fericiți? Nu uita că dacă te încrâncenezi pe astfel de probleme, vor exista urmari foarte grave pentru o femeie Leu: ca de exemplu singurătatea, exacerbarea anumitor trăsături de caracter, închiderea în sine. Astfel, de cele mai multe ori această răzvrătire are ca urmare neuroastenia. Oare merită?